Aylık: Aralık 2022

SWOT mu TOWS mu?

SWOT analizi, bir işletmenin güçlerini, zayıflıklarını, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmeye yarayan bir yöntemdir. Bir işletmenin mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerine ulaşmak için hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeyi amaçlar. İşletmenin performansı üzerinde büyük etkisi olabilecek çok çeşitli faktörlerin değerlendirilmesine yardımcı olan bir analiz aracıdır.

SWOT, “Strengths” (güçler), “Weaknesses” (zayıflıklar), “Opportunities” (fırsatlar) ve “Threats” (tehditler) kelimelerinin ilk harflerinden oluşur.

Devamı …

Top