C# – Geometrik Şekil Hesaplamaları – Class denemeleri

Oğlum sebebiyle bir kaç gün dinlendikten sonra tekrar kaldığım yerden devam etmek üzere kolları sıvadım. Tek başına öğrenmenin insan üzerinde baskı oluşturmama gibi rahatlatıcı bir etkisi var. Kritik konu dağılmamak, dağılınca toparlanmak cidden zor oluyor.

Bu akşam kendime verdiğim bir kaç ödevi bir arada çıkartmak üzere denemeler yaptım. Son düzlükte hem Math sınıfı üzerinden , hem class yapılarını, hemde constructor çalışmasını bir arada yapmış oldum. Java’dan miras olduğunu düşündüğüm getter-setter yapısı biraz duraksamama sebep olsa da, gene konuyu hızlıca geçebildim.

Temel amacım olan bu sürecin paylaşımı ile ilgili en temel konuyu paylaşmadığımı farkettim; Kaynak! Sayfamın sağ tarafında (sidebar) bulunan Takip ettiğim Gruplar altında Tutorials Point üzerinden C# öğrenmeye çalışmaktayım. Şöyle bir PDF’leri de var : LINK

 

Programda main metodunun bulunduğu ana dosyamızın dışında harici 3 dosya – sınıf kullandım : Daire, Kare, Dikdörtgen. Bunları sırasıyla paylaşayım;

program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

/*
 * Hakan Müştak @ 2014
 * hmustak@gmail.com - www.mustak.org
 */

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool tekrar = true;
      Console.Title = "Hakan Müştak@2014";

      do
      {
        //Konsolu Temizle
        Console.Clear();
        //Hesap yapacağımız bileşeni seçelim (Daire, kare..vs)
        switch (bilesenSecimi()) // Seçim ayrı bir metod içinde yapılıyor, çıktısı buraya dönüyor
        {
          case 1: daire();
            break;
          case 2: kare();
            break;
          case 3: dikdortgen();
            break;
          default:
            Console.WriteLine("\n*** Hatalı giriş yaptınız ***\n");
            bekle(2500);
            tekrar = false;
            break;
        }//switch-case

        yeniSatır(); //Boş satır ekle

        //Uygulamayı tekrar deneme ister mi?
        Console.Write("Tekrar denemek için herhangi bir tuşa basınız,\nUygulamadan çıkmak için [Q] harfine basınız ");
        string cevap = Console.ReadLine();// bu gibi girişlere try-catch konmalı 
        //Cevabı biraz sindirsin, bekletelim
        bekle(700);
        //Cevabın sonucunun değerlendirilmesi
        tekrar = (cevap == "Q") || (cevap == "q") ? false : true; //true ise false, false ise true dönüyor :))
        
      } while (tekrar);


    }//Main Class

//--------------------------------------------------------------------------------------
    //Giriş bileşen seçimi
    static int bilesenSecimi()
    {
      //Seçim listesi
      separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      Console.WriteLine("Konsol üzeri Antremanları - Geometrik Şekil Hesaplamaları");
      separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      Console.WriteLine("(1) Daire");
      Console.WriteLine("(2) Kare");
      Console.WriteLine("(3) Dikdörtgen");
      separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      Console.Write("Lütfen hesap yapmak istediğiniz bileşeni seçin : ");
      //Hatalı giriş için kontrol
      try
      {
        return Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      catch (Exception)
      {
        Console.WriteLine("\nHatalı giriş yapıldı..!\n");
        bekle(1500);
        Console.Clear();
        bilesenSecimi();
      }

      return 0;

    }//bilesenSecimi()

//--------------------------------------------------------------------------------------
    //Daire çağırımı
    static void daire()
    {
      Console.Clear();//Ekranı temizle
      Console.WriteLine("Daire Hesaplama");
      separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      Console.Write("Lütfen Dairenizin yarıçapını (radius) girin : ");
      //Hatalı giriş için kontrol
      try
      {
        double radius = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); // yarıçap girişi
        Daire d = new Daire(radius); //daire sınıfını çağıralım
        yeniSatır(); //Boş satır ekle
        Console.WriteLine("Radius : {0:.00}\nCevre : {1:.00} - Alan : {2:.00}",
          d.radius, d.cevre(), d.alan()); //yarıçapa göre sınıf içindeki metodların çıktılarını burada ekrana basıyoruz
        separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      }
      catch (Exception)
      {
        Console.WriteLine("\nHatalı giriş yapıldı..!\n");
        bekle(1500);
        Console.Clear();
        daire();
      }

    }

//--------------------------------------------------------------------------------------
    //Kare çağırımı
    static void kare()
    {
      Console.Clear();//Ekranı temizle
      Console.WriteLine("Kare Hesaplama");
      separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      Console.Write("Lütfen Karenizin bir kenar uzunluğunu girin : ");
      //Hatalı giriş için kontrol
      try
      {
        double kenar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());// bu gibi girişlere try-catch konmalı 
        Kare k = new Kare(kenar);//kare sınıfını çağıralım
        yeniSatır(); //Boş satır ekle
        Console.WriteLine("Bir kenar uzunluğu : {0:.00}\nCevre : {1:.00} - Alan : {2:.00} - Kosegen : {3:.00}", 
          k.kenar,k.cevre(),k.alan(),k.kosegen()); //kenara göre sınıf içindeki metodların çıktılarını burada ekrana basıyoruz
        separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      }
      catch (Exception)
      {
        Console.WriteLine("\nHatalı giriş yapıldı..!\n");
        bekle(1500);
        Console.Clear();
        kare();
      }
    
    
    }

//--------------------------------------------------------------------------------------
    //Dikdörtgen çağırımı
    static void dikdortgen()
    {
      Console.Clear();//Ekranı temizle
      //Kenarların uzunluklarını belirle
      Console.WriteLine("Dikdörtgen Hesaplama");
      separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      Console.Write("Lütfen Dikdörgenin ilk kenar uzunluğunu girin : ");
      //Hatalı giriş için kontrol
      try
      {
        double kisaKenar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());// bu gibi girişlere try-catch konmalı 
        Console.Write("Lütfen Dikdörgenin ikinci kenar uzunluğunu girin : ");
        double uzunKenar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());// bu gibi girişlere try-catch konmalı 
        yeniSatır(); //Boş satır ekle
        Dikdortgen dd = new Dikdortgen(kisaKenar, uzunKenar);//dikdörtgen sınıfını çağıralım
        Console.WriteLine("Kısa kenar uzunluğu : {0:.00} - Uzun kenar uzunluğu : {1:.00} \nCevre : {2:.00} - Alan : {3:.00} - Kosegen : {4:.00}",
          dd.kisaKenar, dd.uzunKenar, dd.cevre(), dd.alan(), dd.kosegen());//kenarlara göre sınıf içindeki metodların çıktılarını burada ekrana basıyoruz
        separator(); // ayıraç yatay çizgi - hr
      }
      catch (Exception)
      {
        Console.WriteLine("\nHatalı giriş yapıldı..!\n");
        bekle(1500);
        Console.Clear();
        dikdortgen();
      }

    }


//--------------------------------------------------------------------------------------
    //Destek metodlar
    //Separator - Ayırıcı çizgi : Göz yorgunluğu için iyi geliyor 
    static void separator()
    {
      Console.WriteLine("---------------------------------------------------------");
    }
    //Yenisatır - Enter - NewLine
    static void yeniSatır()
    {
      Console.WriteLine();
    }
    //Bekle - wait
    static void bekle(int sure)
    {
      Thread.Sleep(sure);
    }


  }//class
}//namespace

 

Daire.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

/*
 * Hakan Müştak @ 2014
 * hmustak@gmail.com - www.mustak.org
 */

namespace ConsoleApplication1
{
  class Daire
  {
    //Sabitler
    private const double PI = Math.PI; //Pi sabiti
    //Değişkenler
    private double myRadius; //Yarıçap

    //Getter-Setter
    public double radius
    {
      get { return myRadius; }
      set { myRadius = value; }
    }

    //Constructor
    public Daire(double yaricap)
    {
      radius = yaricap;
    }


    //Cevre hesaplama
    public double cevre()
    {
      return ( 2 * PI * radius );
    }

    //Alan Hesaplama
    public double alan()
    {
      return (PI * Math.Pow(radius,2) );
    }


  }//Class
}//namespace

 

Kare.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

/*
 * Hakan Müştak @ 2014
 * hmustak@gmail.com - www.mustak.org
 */

namespace ConsoleApplication1
{
  class Kare
  {
    //Değişkenler
    private double myKenar; //Kenar uzunluğu

    //Getter-Setter
    public double kenar
    {
      get { return myKenar; }
      set { myKenar = value; }
    }

    //Constructor
    public Kare(double gelenkenar)
    {
      kenar = gelenkenar;
    }

    //Çevre Hesaplama
    public double cevre(){
      return ( 4 * kenar);
    }

    //Alan Hesaplama
    public double alan()
    {
      return ( Math.Pow(kenar, 2) );
    }
    
    //Köşegen Hesaplama
    public double kosegen()
    {
      return ( Math.Sqrt( 2 * Math.Pow(kenar, 2) ) );
    }

  }
}

 

Dikdörtgen.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

/*
 * Hakan Müştak @ 2014
 * hmustak@gmail.com - www.mustak.org
 */

namespace ConsoleApplication1
{
  class Dikdortgen
  {
    //Değişkenler
    private double myKisaKenar;
    private double myUzunKenar;

    //Getter-Setter
    public double kisaKenar
    {
      get { return myKisaKenar; }
      set { myKisaKenar = value; }
    }
    
    public double uzunKenar
    {
      get { return myUzunKenar; }
      set { myUzunKenar = value; }
    }

    //Constructor
    public Dikdortgen(double kkenar, double ukenar)
    {
      kisaKenar = kkenar;
      uzunKenar = ukenar;
    }

    //Çevre
    public double cevre()
    {
      return ( 2 * ( kisaKenar + uzunKenar ) );
    }

    //Alan
    public double alan()
    {
      return ( kisaKenar * uzunKenar );
    }

    //Köşegen Hesaplama
    public double kosegen()
    {
      return ( Math.Sqrt(Math.Pow(kisaKenar, 2) + Math.Pow(uzunKenar, 2)));
    }


  }
}

 

Olumlu/olumsuz eleştrilere açık olduğumu belirteyim 🙂

Herkese iyi çalışmalar
Hakan Müştak ☯ 2014/10

28/10/2014 : Aldığım bir öneri/eleştriye istinaden şunu ekleyeyim. Paylaştıklarım geliştirilen bir proje olmadığı, tamamen antreman için yaptığım çalışmaların paylaşımı olduğu için, GIT üzerinde olması bana manasız geliyor. Harddiskimde duracağına burada birilerine fayda sağlar diye paylaşıyorum.

 

 

 


1 yorum

 1. Mehmet dedi ki:

  Size bir soru bir dairenin içine kaç daire daha koyabiliriz desem bunun yazılımı nasıl olur ilk önce dairenin çevresini giricez sonra içine kaç tane daire daha koyabiliriz onu söylücek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

*

Captcha Kontrolü * Zaman aşımı, sayfayı tekrar yükleyin


Top