Etiket: PDCA

PUKÖ/PDCA Döngüsü: Sürekli İyileme ve Etkili Yönetim Felsefesi

PUKÖ döngüsü, iş süreçlerini yönetmek, sürekli iyilemeyi teşvik etmek ve kalite yönetimini geliştirmek için kullanılan bir yönetim metodolojisidir. İngilizce kökenli “PDCA” akronimi, Plan (Planla), Do (Yap), Check (Kontrol Et), Act (Öğren) adımlarını temsil eder. Bu döngü, Japon kalite uzmanı ve yönetim danışmanı Dr. W. Edwards Deming’in çalışmaları üzerine dayanır.

Devamı …

Top